Skolarbete

Stadsarkivet kan erbjuda skolarbete kring olika teman från olika handlingar i arkivet. 

Handlingarna i stadsarkivet speglar bland annat övergången från jordbruk till industrisamhälle och demokratins framväxt. Det bildmaterial vi visar under föreläsningarna är i huvudsak autentiskt arkivmaterial. Vi vill visa vilken skatt arkiven bär på och vilka enorma forskningsmöjligheter det finns.

Bilderna är intressanta exempel på hur vi alla gör avtryck i arkiven genom de spår vi lämnar till eftervärlden. Det är ofta de som ”inte skött sig” som hamnar i arkiven. Dessa personer finns med i nykterhetsnämnden, barnavårdsnämnden och fattigvårdsstyrelsens handlingar. Arkivens samlingar visar hur samhället har valt att hantera de som fallit utanför normerna.

Film om hur stadsarkivet kan vara till hjälp i skolarbetet.