Evenemang

På stadsarkivet anordnas en rad evenemang som är öppna för allmänheten så som föreläsningar och utställningar.   

Arkivens dag

Varje år arrangeras Arkivens dag i de Nordiska länderna kring ett gemensamt tema. Då bjuder vi på ett fullmatat program med utställningar, visningar av arkiven och föreläsningar.

Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens och föreningarnas verksamhet. Genom att ha öppet hus vill vi visa nya besökare arkivens roll som kulturbärare för vår stads historia. I Helsingborg är Arkivens dag ett samarrangemang mellan stadsarkivet och föreningar i staden.

Arkivens hus

Det är ett samarbete mellan stadsarkivet och andra arkiv i Helsingborg. Varje vår och höst arrangerar vi föreläsningar kring sociala och historiska ämnen.