Beställa betyg

Avgångsbetyg från kommunala och fristående grundskolor samt fristående gymnasieskolor förvaras i stadsarkivet. Betyg från kommunala gymnasieskolor finns på respektive skola. 

För att få en kopia på ditt betyg ska du i första hand kontakta skolan du gick i, skolorna behåller nämligen betygen olika länge innan de överlämnas till stadsarkivet. Finns inte betyget på skolan ska du kontakta stadsarkivet.

Observera att betygen från de kommunala gymnasieskolorna finns på respektive skola. Nederst på den här sidan finns en länk till en sida med alla kommunala gymnasier.

För att vi ska kunna hitta ditt betyg är det viktigt att du uppger följande:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Eventuellt tidigare efternamn
 • Födelsedatum
 • Skolans namn
 • Det år utbildningen slutade
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefon
 • E-post

Gå till vuxenutbildningens webbplats för att beställa betyg.