Söka kulturstöd

Kulturstöd lämnas till personer, föreningar och verksamheter som bidrar till ett vitalt kulturliv i Helsingborg. För unga mellan 13-25 år finns ett snabbstöd – En snabb slant . För att stödja och uppmuntra konstnärligt skapande för unga personer delar kulturnämnden årligen ut kulturstipendium.

Här är regelverket för kulturnämndens stöd till den fristående kultursektorn och till studieförbund (pdf 258 kB).

Med kulturstödet vill kulturnämnden:

  • ge möjligheter till nya initiativ och bredda stadens kulturutbud
  • stödja nya uttryck och konstformer
  • stimulera en mångfald av aktörer och arrangemang
  • ge möjligheter för unga att utveckla arrangörskompetens
  • ge möjlighet till föreningsutveckling.

Välja och söka kulturstöd

Varje form av kulturstöd har särskilda kriterier. Nedan kan du välja att läsa mer om olika typer av kulturstöd.