Drottninggatan / Järnvägsgatan

Helsingborg växer så att det knakar och år 2035 ska vi vara 175 000 invånare. Vi blir fler som ska samsas på samma yta, och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför satsar vi på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan.

Nu startar ombyggnaden

Nu startar ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. I den första etappen, som ska vara klar till årsskiftet 2017/2018 arbetar vi mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Den första etappen är indelad i fyra olika delar, där vi arbetar under olika tider. Läs mer om hur du påverkas av den första etappen.

Så blir det när vi bygger om

Mitt i city ska invånare, byggmaskiner, byggpersonal, bussar, bilar och cyklar samsas under tiden som Drottninggatan och Järnvägsgatan byggs om. En utmaning som kräver noggrann planering och lösningsfokus. Se filmen här.