Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön och 23 mars 2017 antog stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön 2018-2023. Handlingsplanen har tagits fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar.

Helsingborgs stad vill skapa mötesplatser och ge förutsättningar för ett levande och attraktivt Helsingborg och då är den upplevda tryggheten viktigt. Vi har därför tagit fram en handlingsplan tryggheten i stadsmiljön:

I dialog med helsingborgare i olika stadsdelar

Vi har tagit fram handlingsplanen i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar. Under våren och hösten 2016  träffade vi till exempel helsingborgare på tretton platser för att ta reda på hur trygga de känner sig där de bor och på de platser de besöker. Synpunkterna vi fått har varit ett viktigt underlag när vi planerat för ett tryggare Helsingborg.

Så arbetar vi med att skapa tryggare platser idag

  • Vi förbättrar områden och platser som vi får indikationer på upplevs som otrygga, bland annat genom vårt samarbete i olika nätverk med till exempel polisen och räddningstjänsten.
  • Vi arbetar med utveckling i olika områden, till exempel i projekten DrottningH på Drottninghög och PlanteraPlantära på Planteringen.

Därför har vi tagit fram en handlingsplan

Vi vill arbeta mer proaktivt med trygghetsskapande åtgärder och aktivt hämta in information och kunskap för att hantera problem innan de dyker upp eller dämpa effekten av dem.

Syftet med handlingsplanen är att ta fram verktyg för hur vi på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med trygghet i vår stadsmiljö. Genom nulägesanalyser får vi en djupare kunskap kring situationen i Helsingborg. Analysen kommer att ligga till grund för de prioriterade åtgärder som föreslås senare i år.