Utbildning och barnomsorg

Kommunen ska se till att det finns förskolor, skolor och fritidshem. Kommunen ser också till att det finns utbildning för vuxna och invandrare.

Förskola och fritidshem

Kommunen ser till att det finns barnomsorg.

Barnomsorg betyder att någon tar hand om barnen

när föräldrarna arbetar eller studerar.

Förskola är en sorts barnomsorg.

På förskolan får barnen leka med andra barn.

Barnen får också lära sig något.

Förskolan är till för barn mellan 1 och 5 år.

Familjedaghem är en annan sorts barnomsorg.

Då är barnen hemma hos en vuxen.

Skolbarn kan få gå till ett fritidshem efter skolan.

Föräldrarna betalar

för att barnen ska få gå på förskola eller fritidshem.

Vill du söka plats för ditt barn

på en förskola eller ett fritidshem

ska du tala med kommunens kontaktcenter.

Deras telefonnummer är 042-10 50 00.

Förskoleklass

När barnen blir 6 år börjar de i förskoleklass.

Förskoleklassen är i samma hus som skolan.

Förskoleklassen och de yngre barnen i grundskolan

leker och arbetar mycket tillsammans.

Grundskola

I Helsingborg finns 60 grundskolor.

Kommunen sköter många av dem.

Föreningar och privata företag driver också skolor.

Barn med funktionsnedsättning ska helst gå

i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.

För barn som behöver mycket hjälp och träning

finns särskoleklasser.

Barn som har långt till skolan kan få åka skolskjuts.

Alla barn mellan 7 och 15 år måste gå i skolan.

Att gå i grundskolan kostar ingenting.

Lunchen i grundskolan är också gratis.

Gymnasieskola

Efter grundskolan fortsätter de flesta elever till gymnasieskolan.

I gymnasieskolan får eleverna välja

vad de vill studera.

De får välja ett program.

Det finns program där eleverna lär sig ett yrke.

Bilmekaniker och frisör är sådana program.

Andra program passar för elever

som vill studera vidare på universitet.

De eleverna kan till exempel välja att läsa

ekonomi, språk eller naturvetenskap.

I Helsingborg finns flera gymnasieskolor

som kommunen har ansvaret för.

Det finns också många gymnasieskolor

som drivs av företag eller föreningar.

Vuxenutbildning

Kommunens utbildning för vuxna heter Komvux.

Inom Komvux kan vuxna personer läsa sådana ämnen

som barn och ungdomar löser på grundskolan och gymnasiet.

Svenska för invandrare

Personer som kommer från ett annat land

kan få lära sig svenska på Sfi.

Sfi är en förkortning av Svenska för invandrare.

Vill du veta mer om utbildning för vuxna

eller svenska för invandrare

ska du ringa telefonnummer 042-10 50 00.