test: God man, förvaltare, förmyndare

Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en förvaltare.

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att om du har en förvaltare är dina tillgångar skyddade mot ditt egna, eventuella, skadliga agerande. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och en förvaltare behöver inte den hjälpbehövandes samtycke.

En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

En förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten när ett barn saknar en förälder.