Försörjningsstöd

Möjligheten att få försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand. Försörjningsstöd kallas ofta i vardagligt tal för socialbidrag. 

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att man behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Du får då också hjälp att förändra din situation. Försörjningsstöd är den allra sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda.

Du som vill ansöka om försörjningsstöd ska vända dig till arbetsmarknadsförvaltningen på Järnvägsgatan 35. Det görs en första bedömning av ditt behov och du kan, om kraven uppfylls, få hjälp. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Räkna ut om du kan få försörjningsstöd

På socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få försörjningsstöd.