Vid dödsfall

Helsingborgs stad kan hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne.

Det ska alltid göras en bouppteckning när någon avlidit. En bouppteckning är en förteckning vad den avlidne ägde och vilka skulder han eller hon hade. Det är vanligast att en jurist gör bouppteckningen.

Om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bouppteckning kan kommunen hjälpa till med en så kallad dödsboanmälan. Det är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, och den är gratis.

Detta krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan

 • Att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Att den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Helsingborg.
 • Att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan kommunens handläggare kommer på hembesök.

Det här händer med autogiron, räkningar, hyresavier och eventuella skulder

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.

Så går utredningen om dödsboanmälan till

Du som är dödsbodelägare (du som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet ska boka en tid hos kommunen på arbetsmarknadsförvaltningen. Därefter gör en handläggare från arbetsmarknadsförvaltningen hembesök i den avlidnes bostad.

Vid hembesöket värderar handläggaren dödsboet och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Tänk på följande inför och efter hembesöket:

 • att inte röra någonting i hemmet före hembesöket.
 • att förbereda nödvändiga handlingar som du får skriftlig information om från arbetsmarknadsförvaltningen.
 • att du som dödsbodelägare ansvarar för att bostaden städas, töms och återlämnas till hyresvärden efter hembesöket.

Handläggaren från arbetsmarknadsförvaltningen gör själva dödsboanmälan och skickar den för registrering hos Skatteverket.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Transport av den avlidne till hemländer ingår inte i biståndet. Vänd dig till oss om du vill meta mer.

Kontakt

Välkommen att ringa och boka tid för ett möte. Telefon 042-10 72 97. Telefontid tisdag-fredag mellan klockan 09:00 och 11:00.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på Järnvägsgatan 35, våning 2.