Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Har du problem med skulder? Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig. Här får du råd och stöd utifrån din situation. Budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt och mötena är helt kostnadsfria. Vi finns på Helsingborg Kontaktcenter.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att hitta en fungerande budget, prioritera vad som ska betalas och hjälpa dig att skapa nya vanor så att du kan få en fungerande ekonomi i framtiden.

En budget- och skuldrådgivare kan också hjälpa dig som är skuldsatt att hitta en lösning på din situation. Det kan till exempel handla om hjälp med att ansökan om skuldsanering eller med att försöka uppnå frivilliga överenskommelser med fordringsägarna.

Det är bra om du kan ta reda på uppgifter om din ekonomi innan vi träffas första gången, men det är inget krav:

  • Din/familjens inkomster
  • Boendekostnad
  • Kostnader för lån, krediter och avbetalningar.

Kontakta oss för rådgivning via telefon

Du når budget- och skuldrådgivarna via Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller  e-postadress budgetochskuld@helsingborg.se.