Våldsbejakande extremism

Helsingborgs stad arbetar mot våldsbejakande extremism enligt den nationella samordnarens direktiv. Vi stödjer samverkan mellan lokala aktörer för att identifiera problem och genomför riktade utbildningsinsatser.

Har du konkreta tips eller känner oro?

Nationell stödtelefon: 020-100 200

Polisen: 114 14

Socialförvaltningens mottagning: 042-10 64 56