Våld i nära relationer

På socialförvaltningens familjevåldsgrupp kan du som har blivit utsatt för våld i en nära relation få hjälp och stöd. Hit kan du också vända dig om du misstänker att någon i din omgivning far illa eller om du själv har problem med ilska och aggressioner.

Vi hjälper dig med till exempel skyddat boende och kontakterna med sjukvård, polis och andra myndigheter och organisationer om det behövs.

Du kan ringa oss och prata förutsättningslöst. Du kan vara anonym och vi arbetar under sekretess.

Kontakta socialtjänstens familjevåldsgrupp

Rådgivning (vi svarar/ringer upp så snart vi kan under kontorstid): 042-10 32 00

För barn: Anna Nyström, telefon 042-10 62 43.

För våldsutsatta: telefon 042-10 32 00.

För våldsutövare: Lars Brunius, telefon 042-10 62 42.

Om du behöver hjälp på kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren, telefon 114 14 (polisens växel).