Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • rehabilitering
  • habilitering
  • vård i livets slutskede

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska.

Om du har behov av att vårdas hemma kan din läkare eller sjuksköterska kontakta kommunens hemsjukvård. Legitimerad sjukvårdspersonal bedömer sedan om du har rätt till hemsjukvård eller inte. Det högsta beloppet för hemsjukvård är 100 kronor i månaden. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra insatserna.
Läs mer om leverantörerna.

Så gör du ditt val

Du väljer utförare genom att fylla i blanketten Val av utförare. (Pdf, 36 kB). Har du redan hjälpmedel, omsorg eller trygghetslarm behöver du inte göra ett val.

Så byter du utförare

Om du vill byta utförare ringer du till Beställnings- och avgiftskansliet, telefon 042-10 77 39, eller fyller i blanketten Byte av utförare. (Pdf, 36 kB)

Du kan också anmäla byte av utförare genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg.

Skicka sedan den ifyllda blanketten till följande adress:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Beställnings- och avgiftskansliet
251 89 Helsingborg

Efter du skickat in blanketten om byte av utförare tar det två veckor innan bytet går igenom.

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller vårdcentral. Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 11 77. Vid nödsituation ringer du 112.