Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal symptom som drabbar hjärnans funktion. Vanliga kännetecken är att den drabbade får sämre minne och successivt allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Om du anar att du eller någon nära dig kan vara drabbad av demens ska du i första hand kontakta din husläkare, som gör en utredning eller remitterar till minnesmottagningen.

Om du behöver extra stöd hemma i form av hemvård, kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter. De hänvisar dig till en biståndshandläggare som ser till dina behov och informerar om vilket stöd staden kan erbjuda dig.