Så får du hjälp

Gör så här när du vill få hjälp från flera olika myndigheter.

  1. Ta kontakt med din handläggare där du är inskriven, till exempel din arbetsförmedlare, din handläggare på försäkringskassan eller din socialsekreterare i kommunen. Du kan också prata med din vårdkontakt inom psykiatrin.
  2. Berätta om den information du har läst här och att du vill ha hjälp för att komma vidare.
  3. Gå igenom din situation med din handläggare.
  4. Du behöver skriva på ett medgivande för att myndigheterna och vården ska kunna stötta dig på bästa sätt. Det innebär att du tillåter organisationerna som samarbetar kring din situation att ta del av den sekretessbelagda information som finns om dig
  5. När du har gett ditt medgivande, försöker en grupp av representanter från de samverkande organisationerna som du varit i kontakt med, att hitta en lösning för dig. Hur lösningen ser ut är individuell och kan skilja sig åt från person till person. Jobb, studier, vård och/eller rehabilitering står i fokus. Stödet du får går ut på att hitta vägen till en varaktig lösning för dig, och stötta dig i det arbetet. Vägen till ditt mål kan gå genom exempelvis en praktikplats, arbetsträning, rehabilitering eller annan behandling-
  6. Du får en och samma kontaktperson som du har nära kontakt med hela tiden. Du får stöd så länge du behöver, det finns ingen tidsbegränsning.