Samordnade insatser

Du kan få så kallad samordnad hjälp från olika myndigheter om du mår psykiskt dåligt och är arbetslös men vill arbeta. Det samma gäller om du har kontakt med socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller psykiatrin och vill arbeta men inte har någon lösning i sikte.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Södermottagningen, socialtjänsten och kommunens vuxenpsykiatri kan arbeta gemensamt för att hitta en hållbar lösning för dig som har skickats mellan olika myndigheter och vårdgivare och som vill komma vidare.

Målet är att du ska få det stöd du behöver för att komma vidare till jobb, studier eller en annan hållbar lösning som passar dig, till exempel rehabilitering eller arbetsträning.

Detta krävs

För att du ska få samlad hjälp kring din situation måste du vara inskriven på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen (socialtjänsten) eller psykiatrin och du måste själv vilja förändra din situation och komma vidare till jobb, studier eller en bättre hälsa.

Hjälp från fyra håll

  • Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med matchning ut mot arbetsmarknaden och jobb. Arbetsförmedlingen kan också ge det stöd du behöver för att klara ett jobb
  • Kommunen kan ha ett försörjningsansvar för dig. Den kan också erbjuda stöd för att din vardag ska fungera och erbjuda hjälp om du har något missbruk.
  • Försäkringskassan kan, tillsammans med vården, bedöma om det finns något i ditt hälsotillstånd som gör att du inte kan arbeta.
  • Psykiatrin gör en bedömning av ditt psykiska hälsotillstånd och föreslår vilken behandling som eventuellt kan behövas för att du ska kunna komma vidare.