Jobb på sikt

Jobb på sikt är en möjlighet för dig med en psykisk funktionsnedsättning att närma dig ett arbete eller att börja studera. Du är aktiv i din väg mot arbete eller studier och får stöd för att nå dina mål.

Du kan vara med i Jobb på sikt om:

 • du har en psykisk funktionsnedsättning
 • du har en etablerad kontakt med psykiatrin
 • du har viljan och är beredd att vara aktiv i din väg mot arbete eller studier
 • du är mellan 18 och 65 år
 • du är folkbokförd i Helsingborg

Obs! Du kan inte vara med i Jobb på sikt om du är berättigad till dagligverksamhet eller sysselsättning enligt LSS.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att delta i Jobb på sikt kan du fylla i en intresseanmälan (pdf 548 kB).

För arbetsgivare

Du kan göra skillnad genom att anställa en person med särskilda behov. Ditt företag får möjlighet att förmedla kunskaper om just er bransch och du kan göra skillnad för andra människor, bidra med mångfald och socialt engagemang. Vi kan erbjuda dig en bra matchning utifrån ditt företags specifika behov. Det är kompetens, färdigheter och önskan om arbete som är vägledande för våra rekryteringar.

Vi erbjuder arbetsgivaren och arbetstagaren ett skräddarsytt stöd så länge det önskas. Exempel på stöd kan vara arbetsintroduktion, uppföljningar eller praktiska lösningar. Vid anställning samordnar vi naturligtvis eventuella anställningsbidrag med berörda myndigheter.

* IPS – Individual Placement and Support

IPS är en internationell evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering som vänder sig till personer med psykisk ohälsa som vill komma ut i arbetslivet.

Vi arbetar enligt följande principer:

 • Arbete är målet
 • Individen har viljan och är beredd att vara aktiv i sin väg mot arbete eller studier som leder till arbete
 • Arbetssökande inleds tidigt, inom 1 månad från första mötet
 • IPS-teamet är Integrerad i det psykiatriska behandlingsarbetet
 • Personens intressen och val är viktiga
 • Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat
 • Rådgivning om bidrag och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede
 • Att systematisk utveckla arbetstillfälle och relationer med arbetsgivare