Föreningar

Det finns många föreningar för både dig som har en psykisk funktionsnedsättning och dina anhöriga. Här presenterar vi några av dem.

Mer information om var och en kan du få genom att klicka på länken till deras webbplats.

Attention, riksförbundet

Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom,Tourettes syndrom och OCD.
Telefon: 08-709 22 60

Autism, riksföreningen

Telefon 08-702 05 80

Bipolarna Helsingborg

För dig med bipolär sjukdom.

Fontänhuset Helsingborg

För dig som är/har varit i kontakt med psykiatrin och som inte har ett aktivt missbruk.
Telefon: 042-24 50 60

DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg

Telefon: 042-17 72 70

Kamratföreningen Lyktan

Telefon: 042-18 76 30

NSPH, riksförbund

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk för patient-, brukar-, och anhörigorganisationer.
Telefon: 08-120 488 00
E-post: info@nsph.se

OCD-förbundet Ananke

Ideell förening som ger stöd åt människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
Telefon: 042-21 22 34

Schizofreniföreningen i Skåne

Telefon: 042-13 42 35

SPES, riksförbund

Suicidprevention och efterlevandes stöd, riksförbund.
Telefon: 08-650 70 79

ÅSS, riksförbund

Svenska ångestsyndromsällskapet.
Telefon: 08-650 70 79