Anhörig till någon som missbrukar

Om någon du känner har problem med alkohol eller droger påverkas inte sällan du som är anhörig själv på många plan. På Alkohol- och drogrådgivningen erbjuds du som anhörig eller närstående stöd i form av enskilda samtal. Du kan vara anonym och samtalen sker under sekretess.

Om du vill göra en orosanmälan gällande en person i din närhet som har ett missbruk så kan du kontakta socialförvaltningens mottagning på telefon 042-10 64 56. Kvällar och helger ringer du till socialjouren på telefon 114 14 (polisens växel).

Alkohol- och drogrådgivningen

Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder råd, stöd och/eller samtalsbehandling till dig som har ett beroende eller riskbruk. Samma erbjudande om enskilda samtal finns för dig som är anhörig och som har behov av stöd i din egen situation. Du kan vara anonym, samtalen sker under sekretess.

Telefon: 042-10 66 63.
Telefontid alla vardagar klockan 13:00-14:00.
Besöksadress: Carl Krooks gata 60, Helsingborg.

Frivilligorganisationer

Det finns flera organisationer som du kan vända dig till för att få råd och stöd när du är orolig för din anhörig eller väns drickande eller beroende. Eller om du vill träffa andra människor som går igenom en liknande situation som du. Här är några exempel.

AA – Anonyma alkoholister (Öresundsgruppen i Helsingborg)
Telefon (dygnet runt) 042-15 35 35.

Al-Anon & Alateen
Självhjälpsgrupper för vuxna anhöriga till alkoholberoende. Telefon (rikstäckande) 070-610 96 61.

ACA Sverige
För vuxna människor som har vuxit upp med föräldrar som varit missbrukare eller i familjer som inte har fungerat. Telefon 0703-12 11 81 (tala in ett meddelande på telefonsvararen).

Bris – Barnens rätt i samhället
Barnens hjälptelefon 116 111.

Kamratföreningen för spelberoende i Helsingborg
Lybecksgatan 22 i Råå Telefon 042-21 56 77 (både beroende och anhörig)

Livtaget
Gratis 12–stegsbehandling i öppen vård som kan ge anhörigbehandling eller erbjuda en anhöriggrupp. Telefon 042-14 69 31.

Nationella hjälplinjen
Telefon 020-22 00 60.