Tolk

De personer som inte kan tala svenska har rätt till tolk när de är i kontakt med myndigheter. Det kostar ingenting att anlita tolk.

De som behöver tolk vid myndighetskontakter bokar inte tolk själv, utan det gör den myndighet där medborgaren har sitt ärende. Före besöket hos myndigheten ska man tala om att man behöver tolk och vilket språk det gäller.

Tolk – för myndigheter och företag

I Helsingborgs stad finns kommunens egen tolkförmedling som erbjuder tolkservice till myndigheter och företag. Tolkförmedlingen har tillgång till cirka två hundra tolkar som tillsammans behärskar fler än 80 språk.

Många av våra tolkar är auktoriserade av Kammarkollegiet. Alla våra tolkar är testade och godkända i enlighet med Kammarkollegiets ”god tolksed”. Helsingborgs tolkförmedling är medlem i Tolkservicerådet, TSR, och följer deras rekommendationer för tolkservice.

Boka tolk

Vi erbjuder dig som är kund hos oss att beställa tolk via tsronline. Allt du behöver är ett användarnamn och lösenord. Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Förutom att beställa tolk är det även möjligt att ta fram fakturaunderlagen på webbplatsen.

Boka tolk direkt på TSRonline

Förståelse för andra kulturer – interkulturella kommunikatörer

Du kan boka interkulturella kommunikatörer från ett tiotal olika kulturer. Interkulturella kommunikatörer är personer med utländsk bakgrund som berättar om kultur, traditioner, historia, seder och bruk från sitt hemland.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Förståelse för andra religioner – mångreligiösa kommunikatörer

Är du intresserad av dialog mellan olika trossamfund, diskutera livsfrågor utifrån ett livsåskådningsperspektiv, ha en dialog kring värdegrundsfrågor eller bara arbeta för ökad tolerans och förståelse mellan människor? Då erbjuder den mångreligiösa gruppen och deras kommunikatörer möjligheten till det.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du bli tolk?

Är du intresserad av att bli tolk? Då kan du fylla i en intresseanmälan. Observera att du även ska fylla i ett intyg om att du tagit del av lagen om tystnadsplikt (pdf 18 kB). Du ska även skicka in ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det är viktigt att utdraget från rikspolisstyrelsen skickas till oss i det oöppnade kuvertet som du fått av myndigheten.

Just nu söker vi många tolkar

För att kunna täcka stadens behov av tolkar söker vi just nu många tolkar. Arbetet är på uppdragsbasis och vi söker tolkar bland annat i albanska, BKS det vill säga bosniska- kroatiska-serbiska, somaliska, tigirinia, pashtu, mandarin och engelska. Vi söker även tolkar som behärskar nordiska språk och tolkar till fler afrikanska språk. Om du känner att detta fångar ditt intresse så är du välkommen att mejla tolkformedlingen eller ringa 042-10 50 96.

Lär mer här om vad som gäller vid rekrytering av tolkar.