Stöd för nyanlända till Sverige

Kommunen erbjuder olika stöd för att nyanlända ska kunna komma in i samhället och börja arbeta eller studera.

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för den som är flykting och har fått permanent uppehållstillstånd efter 1 december 2010. På Arbetsförmedlingens webbplats nyanland.arbetsformedlingen.se kan du läsa vilken hjälp du har rätt till.

Vill du lära dig svenska?

Du som är ny i Sverige och vill lära dig svenska kan få svenskundervisning av kommunen. Läs mer om svenskundervisning (Sfi – svenska för invandrare) och samhällsorientering.

Vill du ha ett jobb?

För att söka arbete och få mer information om arbetsmarknaden ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Mer information för dig som är ny i Sverige