Stöd till invandrarföreningar

För att stimulera mångfald och inkludering har Helsingborgs stad ett nära samarbete med invandrarföreningar som finns i Helsingborg. Staden vill stödja invandrares kultur på olika sätt, bland annat genom ekonomiskt stöd till invandrarföreningar.

Det finns tre typer av bidrag: grundstöd, verksamhetsstöd och mångfaldsstöd.

Grundstöd

Grundstödet är till för att invandrarföreningar ska kunna finnas till och erbjuda mötesplatser. Grundstödet kan användas till administrativa kostnader och driftskostnader.

Du ansöker om grundstöd en gång om året. Ansökningstiden är 1 januari – 28 februari. Föreningarna kan söka om maximalt 10 000 kr.

Ansökan om verksamhetsstöd hittar du här under ansökningstiderna.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet är till för att invandrarföreningar i den löpande verksamheten ska kunna skapa värde för helsingborgare. Det kan till exempel handla om att anordna föreläsningar, verkar i bostadsområden, anordna öppet hus, studiecirklar och diskussionsgrupper – både för medlemmar och för invånare i Helsingborg.

Du ansöker om verksamhetsstöd två gånger om året. Ansökningstiderna är 1 mars – 31 mars och 1 september – 30 september. Förningarna kan söka om upp till 25 000 kr.

Ansökan om verksamhetsstöd hittar du här under ansökningstiderna.

Mångfaldsstöd

Mångfaldsstöd är till för att vi ska kunna göra det lilla extra för helsingborgare. Mångfaldsstöd kan sökas av dig som har en kreativ och nyskapande idé som leder till möten mellan helsingborgare. Det kan till exempel handla om musik- och kulturevenemang, turneringar och områdesdagar. Projektet som beviljas ska vara öppna och till nytta för alla helsingborgare. Föreningar kan ansöka om mångfaldsstöd för evenemang som främjar det egna hemlandets språk, traditioner och kultur.

Du ansöker om mångfaldsstöd två gånger om året genom att skicka in en kort projektidé. Handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen avgör vilka aktörer som får lov att skicka in en fullständig ansökan. Ansökningstiderna är 1 mars – 31 mars och 1 september – 30 september. Föreningarna kan ansöka upp till 35 000 kr.

Ansökan om mångfaldsstöd hittar du här under ansökningstiderna.