Interkulturella och mångreligiösa kommunikatörer

Behöver ni råd och stöd i ert arbete i integrationsfrågor eller vill ni ha information om eller föra en dialog kring olika religioner och samfund? Då finns interkulturella och mångreligiösa kommunikatörer som ni kan nå via utvecklingsnämndens förvaltning i Helsingborgs stad.

För att få information om och öka förståelsen för andra kulturer kan du boka interkulturella kommunikatörer från ett tiotal olika kulturer. Interkulturella kommunikatörer är personer med utländsk bakgrund som berättar om kultur, traditioner, historia, seder och bruk från sitt hemland. Kommunikatörerna kommer gärna ut till skolor och arbetsplatser och informerar.

Läs mer om interkulturella kommunikatörer och om hur du får kontakt med dem.

Mångreligiösa kommunikatörer

I Sverige finns många religioner och religiösa samfund representerade. Genom den mångreligiösa gruppen i Helsingborg träffas man över religionsgränserna.

Sverige är ett sekulariserat samhälle med samma rättigheter för alla att fritt engagera sig i förenings- och församlingslivet. Den mångreligiösa gruppen skapar möjligheten att träffas över religionsgränserna och lära sig om likheter och olikheter.

Är du intresserad av dialog mellan olika trossamfund, diskutera livsfrågor utifrån ett livsåskådningsperspektiv, ha en dialog kring värdegrundsfrågor eller bara arbeta för ökad tolerans och förståelse mellan människor? Då erbjuder den mångreligiösa gruppen och deras kommunikatörer möjligheten till det.

De mångreligiösa kommunikatörerna erbjuder sig att besöka skolor, föreningar, myndigheter, förvaltningar och andra arbetsplatser för att föra en dialog kring mångreligiösa frågor.

Vill du boka en mångreligiös kommunikatör gör du det via tolkförmedlingen i Helsingborg.