Föreläsningar i integrationsfrågor

Behöver du råd och stöd i ert arbete i integrationsfrågor? Vi på integrationsenheten på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad har sakkunskap och mångårig erfarenhet av arbete med integrationsfrågor.

Vi kan föreläsa för skolklasser, föreningar, arbetsplatser och andra. Föreläsningar och diskussioner handlar om olika ämnen som berör integration. Vi kan också skräddarsy program efter era önskemål.

På föreläsningarna berättar vi bland annat om hur Helsingborg tar emot nyanlända, om kulturskillnader och fördomar samt om integration och hur vi kan leva tillsammans. Våra interkulturella kommunikatörer informerar om andra kulturer, deras traditioner och historia.

För information och bokning, kontakta Kerstin Stöckl på telefon 042-10 50 97.