Flyktingmottagning – mottagning av nyanlända

Så fungerar det när en person söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle.

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunerna ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, sfi) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

I Helsingborg är det arbetsmarknadsförvaltningen som nyanlända vänder sig till för samhällsorientering och Sfi-studier.

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om Helsingborg och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

För att kunna klara sig i ett nytt land är språket viktigt. Läs vilka skolor i Helsingborg som erbjuder kurser i Sfi.

Här kan du läsa mer om Sfi och hur du anmäler dig.