Stöd och avlastning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stödinsatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson, ledsagarservice och stödfamilj. Här finns också information till dig som är intresserad av att utföra stödinsatserna.