Ombud för personer med funktionsnedsättning

Ombudet för personer med funktionsnedsättning är till för dig under 65 år som har en funktionsnedsättning och som bor i Helsingborg. Det kostar ingenting att vända sig till ombudet. 

Du kan vända dig till ombudet för personer med funktionsnedsättning för att få råd, stöd och vägledning i frågor som berör din livssituation. Det kan till exempel vara att hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter, att framföra klagomål med mera. Även anhöriga är välkomna att ta kontakt. Det kostar ingenting att vända sig till ombudet.

Kontakta ombudet för personer med funktionsnedsättning

Ombudet för personer med funktionsnedsättning heter Tina Carlström och du är välkommen att kontakta henne. Du kan skicka ett meddelande till Helsingborg kontaktcenter, eller ringa på telefon 042-10 50 00 eller besöka Helsingborg kontaktcenter på Stortorget 17.