Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag, till exempel rollator, rullstol, duschpall eller hörapparat. En del hjälpmedel kan du låna gratis. Andra går att köpa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker.

Läs mer om hjälpmedel.