Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du få hemtjänst. I Helsingborg är hemtjänsten uppdelad i två delar – omsorg och hemservice. Du ansöker om omsorg och hemservice var för sig.

Läs mer om hemtjänst här