Handikapparkering

Parkeringstillstånd för dig som har rörelsehinder

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Sverige i olika bilar.
Du kan söka antingen som förare eller passagerare.

Så ansöker du

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade direkt på webben via en e-tjänst eller genom att fylla i en blankett och skicka till oss.

Ansök om parkeringstillstånd via e-tjänst här.

Vill du ansöka via blankett laddar du ned Ansökan parkeringstillstånd rörelsehindrad (pdf). Du skickar sedan blanketten till: Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg.