Aktiviteter och fritid

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av stadens fritids- och kulturutbud på samma villkor som alla andra. Helsingborgs stad arbetar därför med att det allmänna fritids- och kulturutbudet ska bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Som ett komplement till det allmänna utbudet driver vård- och omsorgsförvaltningen även egna former av fritids- och kulturaktiviteter.