Föreningar med social verksamhet

Helsingborgs stad samarbetar med en rad frivilligorganisationer dit du kan vända dig om du vill hjälpa till.  

Här kan du se vilka organisationer som får verksamhetsstöd för år 2016:

Din organisation kan söka bidrag

De organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete som kompletterar eller förstärker kommunens sociala arbete kan söka verksamhetsbidrag. Du kan söka bidrag hos antingen vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden, beroende på vad för slags verksamhet du bedriver.