Frivilliga insatser

I Helsingborg är många personer aktiva som volontärer i olika frivilliga insatser, både inom kommunens verksamheter och inom föreningar och organisationer. 

Volontärarbete kommer alltid att behövas och din insats betyder mycket för dem du träffar. Att engagera sig ideellt ger också väldigt mycket tillbaka.

Om du vill arbeta som volontär inom Helsingborgs stads verksamheter kan du vända dig till volontärcenter så hjälper vi dig att hitta passande verksamheter där du kan bidra.

Dessutom stöder Helsingborgs stad föreningar och organisationer som har frivillig social verksamhet.

Inom staden har vi även socialt arbete där du kan få viss ersättning. Det ställer andra krav på dig än vid volontäruppdrag och du kommer då ofta i nära kontakt med en eller flera familjer.