Föräldrakurser på Familjehuset

Hitta nya sätt att stärka din relation till dina barn genom en föräldrakurs! Här är aktuella kurser på Familjehuset.

För att minska risken för spridning av coronavirus startar Familjehuset inga nya föräldrakurser under våren 2020 och avslutar de som redan påbörjats. I stället hänvisar vi till föräldrakurs på webben (för föräldrar till barn i åldrarna 3-12).

Föräldrakurs på nätet

För föräldrar med barn 3 – 12 år.
Anmälan: via Familjehusets webbplats.

Här finns nu också ett självhjälpsmaterial för tonårsföräldrar, att använda under coronatiden.

Kurser hösten 2020

Schemat gäller under förutsättning att det inte finns fortsatta restriktionerna för att undvika smittspridning av coronavirus under hösten.

Här lägger vi en snygg bild samt kontaktuppgifter.

Eller så lägger vi bild och kontaktuppgifter högre upp på sidan. Tror att et är mer välkomnande. I stil med hur vi gör på sidan  Dynamis familjebehandling.

Kurser för föräldrar med barn 3-12 år

Föräldrakurs Datum Klockan

Anmäl dig till kursen för föräldrar till barn 3-12 år.

Anmälan

Föräldrakursen är för föräldrar som talar arabiska och har barn som är 3-12 år gamla.

Anmälan

Kurser för föräldrar till tonåringar

Föräldrakurs Datum Klockan

Föräldrakursen är för föräldrar som talar arabiska och har barn som är 13-17 år gamla.

Anmälan

En kväll som handlar om stress, hjärnans utveckling under tonåren, föräldrafällor och strategier.

Föräldrakursen ges vid två tillfällen. Du väljer kurstillfälle i anmälningsformuläret.

Anmälan

Anmäl dig till kursen för föräldrar till barn 13-17 år.

Anmälan

Föräldrakursen är för föräldrar som talar arabiska och har barn som är 13-17 år gamla.

Anmälan

En kväll som handlar om stress, hjärnans utveckling under tonåren, föräldrafällor och strategier.

Föräldrakursen ges vid två tillfällen. Du väljer kurstillfälle i anmälningsformuläret.

Anmälan