Familjecentraler

En familjecentral är en mötesplats för familjer med små barn. Här möter du personal från barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. 

På en familjecentral kan du som förälder snabbt få råd och stöd hela vägen från graviditeten tills ditt barn börjar skolan.

Öppen förskola

Hjärtat i familjecentralen är den öppna förskolan. Där kan du och ditt barn som är i ålder 0-6 år träffa andra vuxna och barn för att umgås, utbyta erfarenheter och samlas kring gemensamma aktiviteter. Öppna förskolan har också babycafé för föräldrar och barn som är från nyfödda och upp till 15 månader.

Föräldragrupper

På familjecentralen skapas också grupper utifrån föräldrars och barns olika behov. Det finns grupper för blivande och nyblivna föräldrar där du bland annat får lära dig mer om barns mat, sömn och samspel och får prova babymassage. Andra grupper kan rikta sig till:

  • Småbarnsföräldrar
  • Adoptivfamiljer
  • Internationella familjer
  • Pappor
  • Ensamstående föräldrar

Studiecirklar

Vi anordnar också studiecirklar utifrån böcker om barn. Om du har egna önskemål om något tema kring barn och föräldraskap som du vill prata om i grupp så hjälper vi dig att hitta andra intresserade föräldrar.

Råd och stöd

Ibland kan du som förälder behöva någon att prata mer enskilt med. Då kan du vända dig till familjecentralens socialrådgivare. Något kring ditt barn gör dig kanske osäker eller orolig. Du och din partner kanske behöver träffa någon utomstående för gemensamt samtal. Du kan ha drabbats av en kris i livet. Eller du kanske bara behöver hjälp med att få veta vart du ska vända dig med dina frågor.

Du kan träffa socialrådgivaren enskilt upp till åtta gånger och det sker ingen registrering av samtalen. Samtalen är kostnadsfria. Om det visar sig att du behöver ytterligare stöd så hjälper vi dig att hitta det du behöver.