Stödgrupper

När du har upplevt svåra saker i livet kan du behöva hjälp med att förstå vad du varit med om för att kunna gå vidare som en starkare person. Det kan dessutom kännas skönt att prata med någon i samma ålder som delar liknande erfarenheter i livet. I Helsingborg finns det därför stödgrupper för barn och unga mellan 7 och 18 år.

Stödgrupperna finns på Familjehuset på Bruksgatan 29 Helsingborg. Det är gratis att vara med i en stödgrupp. På Familjehusets webbplats finns mer information om hur det är att vara med i en stödgrupp, hur det går till och vilka kurser det finns.

Vad är en stödgrupp?

I en stödgrupp träffas jämnåriga som har varit med om liknande saker i sina familjer. Vi har stödgrupper för barn och unga som har upplevt eller lever i familjer med missbruk, våld, skilsmässa, dödsfall eller där någon mår psykiskt dåligt.

Det som sägs stannar i gruppen

I gruppen gör vi bland annat övningar och rollekar, vi har diskussioner, ser film och fikar. Gruppen träffas en gång i veckan ungefär två timmar varje gång vid 12 till 16 tillfällen. Det finns alltid två ledare på plats.

Det finns egentligen bara en regel: Det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Som deltagare blir du inte registrerad någonstans och grupperna är alla efter skoltid.

Så här jobbar vi i stödgrupperna