Mobila teamet

Mobila teamet består av 6 socialarbetare som jobbar uppsökande och förebyggande med ungdomar. De håller till i miljöer där ungdomar befinner sig under dagar, kvällar och helger. De erbjuder råd och stöd till de ungdomar som vill och behöver.

Målet med Mobila teamets verksamhet är att minska ungdomskriminaliteten och öka tryggheten i staden. De har sitt kontor på Knutpunkten, men rör sig mest ute på stadens gator, på skolor och fritidsgårdar och vid ungdomsarrangemang, för att knyta kontakt med ungdomar.

Kontakten med ungdomar bygger på förtroende och frivillighet. Som ungdom kan du få upp till 5 enskilda stödsamtal utan registrering med någon ur teamet. Mobila teamet har tystnadsplikt, men också anmälningsplikt till socialtjänsten om de misstänker att någon ungdom far illa. De har ingen myndighetsutövning och för inga journaler.

Mobila teamet ordnar också gruppverksamheter på skolor vid behov och driver projektet Människan bakom uniformen (MBU) där ungdomar får träffa polis, brandkår, ambulanssjukvårdare, socialtjänsten och fritidspersonal för att lära sig om deras yrken.

Om du som förälder är orolig för ditt barn kan du också kontakta Mobila teamet för råd och stöd.