Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon. 

Om du känner dig otrygg i din familj är det viktigt att du får kontakt med någon som kan ge dig stöd och hjälpa dig.

Socialförvaltningens mottagning >>

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten. Där kan du få hjälp och stöd om du är orolig för dig själv eller någon annan.

Ungdomsmottagningen >>

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Besöken kostar inget och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Blå Kamelen – stöd till tonåringar >>

Blå Kamelen vänder sig till dig som är 13-18 år. Här kan du får råd och hjälp om både stort och smått och de som jobbar på Blå Kamelen har tystnadsplikt.

Barnahuset, hjälp till utsatta barn >>

Barnahuset finns till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Här jobbar socialtjänst tillsammans med läkare, polis och barn- och ungdomspsykiatrin (Bup). Hos Barnahuset kan utsatta barn, ungdomar och anhöriga få samtalsstöd och hjälp i rättsprocessen.

Familjehuset – stödgrupper till barn och unga >>

I en stödgrupp får du hjälp att förstå vad du varit med om och prata med jämnåriga som delar liknande erfarenheter. Stödgrupper finns för barn och unga mellan 7-18 år.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen. Även du som är ung vuxen 18-25 år kan vända dig till oss.