Skilsmässa

I dag är det inte ovanligt med skilsmässor, men hur det känns när ens föräldrar separerar är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg.  

Vill du prata med någon om din situation finns det hjälp att få.

(Den här sidan vänder sig till barn och unga. Om du är vuxen och vill veta mer om separation eller skilsmässa hittar du den här.)

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Elevhälsan >>

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.

Första linjen – barn- och ungdomspsykiatri >>

Första linjen vänder sig till barn och unga mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Syftet är att göra det enklare för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede.

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) >>

Hos BUP kan du som är under 18 år få hjälp med kriser och problem. BUP arbetar i team med läkare, behandlingsassistenter, psykologer och kuratorer.

Ungdomsmottagningen >>

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Besöken kostar inget och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Bris råd och stöd till barn och unga >>

Till Bris kan du ringa, skriva eller chatta. Ingenting som du vill prata om är för stort eller för litet.

Familjehuset – stödgrupper till barn och unga >>

I en stödgrupp får du hjälp att förstå vad du varit med om och prata med jämnåriga som delar liknande erfarenheter. Stödgrupper finns för barn och unga mellan 7-18 år.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen. Även du som är ung vuxen 18-25 år kan vända dig till oss.