Problem i skolan

För det mesta är skoltiden en rolig tid, men någon gång kan det kännas jobbigt. För de flesta varierar det.

Om du tycker att något är jobbigt och du inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna finna en lösning.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Elevhälsan >>

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.

Ungdomsmottagningen >>

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Besöken kostar inget och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Blå Kamelen – stöd till tonåringar >>

På Blå Kamelen kan du som är ungdom prata om små och stora bekymmer. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Blå Kamelen har tystnadsplikt.

BRIS råd och stöd till barn och unga >>

Till Barnens rätt i samhället (Bris) kan du ringa, skriva eller chatta. Ingenting som du vill prata om är för stort eller för litet.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen.