Kriminalitet

Befinner du dig i en situation där du behöver prata med någon? Har du en önskan om att komma ut ur kriminalitet? Det finns flera verksamheter du kan kontakta för att få hjälp.

Socialförvaltningens mottagning >>

Du kan alltid vända dig till socialförvaltningens mottagning om du är orolig för dig själv eller någon annan. På mottagningen kan du få råd och hjälp. Man kan vara anonym om man berättar om någon annan.

Unga KRIS – stöd till ungdomar som vill komma ur kriminalitet >>

Unga KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare i åldern 13-25 år som vill bryta med sitt gamla liv.

På Blå Kamelen kan du som är ungdom prata om små och stora bekymmer. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Blå Kamelen har tystnadsplik.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen.