Kränkande behandling

Diskriminering betyder att någon behandlar en person sämre för att denne upplevs annorlunda. Oftast beror det på fördomar eller rädslor hos den som kränker.

Det är förbjudet att säga elaka saker, hota eller använda våld. Om du eller någon kamrat blir kränkta på er skola ska ni kontakta rektor. Kränkande eller diskriminerande behandling ska man anmäla till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektor på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Elevhälsan >>

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.

Ungdomsmottagningen >>

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Besöken kostar inget och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

BRIS – råd och stöd till barn och unga >>

Till Barnens rätt i samhället (Bris) kan du ringa, skriva eller chatta. Ingenting som du vill prata om är för stort eller för litet.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen.