Ilska och utbrott

Det kan finnas olika anledningar till varför barn är utåtagerande med trotsighet och ilska. Det är därför viktigt att vuxna förstår och bemöter utåtagerande barn på rätt sätt, för att undvika en negativ utvecklingsspiral där det negativa beteendet fortsätter och kanske förstärks.

Om du och din familj behöver stöd för att kunna fungera bra tillsammans finns det hjälp att få.

I skolan kan ni vända er till skolsköterskan eller kuratorn för rådgivning.

Elevhälsan >>

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.

Blå Kamelen – stöd till tonåringar >>

På Blå Kamelen kan du som är ung prata om små och stora bekymmer. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Blå Kamelen har tystnadsplikt.

Första linjen – barn- och ungdomspsykiatri >>

Första linjen vänder sig till barn och unga mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Syftet är att göra det enklare för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen.