Identitet, sex och relationer

Om du har funderingar kring identitet, kroppen, sex och relationer finns det flera platser i Helsingborg som du som ung kan vända dig till om du vill prata med någon, få stöd eller bara träffa andra med samma erfarenheter.

Om du behöver hjälp eller stöd

Elevhälsan >>

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska eller psykolog.

Ungdomsmottagningen >>

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Du kan också testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar eller få preventivmedel. Besöken kostar inget och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Blå Kamelen – stöd till tonåringar >>

På Blå Kamelen kan du som är ungdom prata om små och stora bekymmer. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Blå Kamelen har tystnadsplikt.

RFSL Helsingborg >>

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter erbjuder bland annat stödjour, information och aktiviteter.

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg >>

Till Antidiskrimineringsbyrån kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av bland annat kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Ung HBTQ/HBG >>

Ung HBTQ/HBG är en mötesplats för dig mellan 13 och 25 år som identifierar dig som hbtq. Här kan du byta erfarenheter med jämnåriga.

Fler HBTQ-föreningar i Helsingborg >>