Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Om du får insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänsten kan hjälpen samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Läs mer om vilken hjälp du kan få av Helsingborgs stad.