Frånvaro i skolan

Att utvecklas tillsammans med andra och gå igenom skolan med godkända betyg är viktigt för att det ska gå bra för dig i framtiden.

Om du ofta är borta från skolan och inte lär dig lika mycket som dina klasskamrater blir det svårare att ta dig fram senare i livet. Därför är det viktigt att din frånvaro minskar, och det kan du få hjälp med.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Elevhälsan >>

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.

Blå Kamelen – stöd till tonåringar >>

På Blå Kamelen kan du som är ungdom prata om små och stora bekymmer. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Blå Kamelen har tystnadsplikt.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen.