Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn och ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade resurser. Familjen kanske knappt har pengar till det allra nödvändigaste som mat, bostad och kläder.

Du som går i gymnasiet, på folkhögskola eller på komvux kan få extra studiebidrag av CSN om du och din familj har låg inkomst. Du kan läsa mer om detta hos CSN.

Det finns hjälp att få för dig som har det svårt ekonomiskt. Läs mer om ekonomi och socialbidrag om du och din familj behöver råd och hjälp.

Känner du att du vill prata med någon kan du alltid kontakta kuratorn eller skolsköterskan på din skola.