Dyslexi

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika saker. Du kan bland annat ha dyslexi som gör det svårt att automatiskt avkoda ord när man läser.

Om du har svårt att läsa och skriva har rektorn på skolan skyldighet att se till att du får rätt stöd i undervisningen.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektor på din skola.

Grundskolor i Helsingborg >>

Gymnasieskolor i Helsingborg >>

Elevhälsan >>

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.