Dödsfall

Om man förlorar någon eller något som betyder mycket, kan sorg visa sig på många olika sätt.

Att sörja hjälper dig att bearbeta och acceptera det som har hänt. Men du kan behöva hjälp att gå igenom en förlust och det kan kännas bra att prata med någon om det som har hänt.

Elevhälsan >>

Behöver du stöd kan du kontakta skolsköterskan eller kuratorn på din skola.

På Blå Kamelen kan du som är ungdom prata om små och stora bekymmer. Alla besök är gratis och de som arbetar på Blå Kamelen har tystnadsplikt.

Familjehuset – stödgrupper till barn och unga >>

I en stödgrupp får du hjälp att förstå vad du varit med om och prata med jämnåriga som delar liknande erfarenheter. Stödgrupper finns för barn och unga mellan 7-18 år och är gratis.

Ungdomsmottagningen >>

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med. Besöken är gratis och de som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Dynamis – stöd till föräldrar och familjer >>

Här kan ni som är föräldrar/familj få stöd och vägledning i hur ni hanterar små och stora bekymmer i vardagen. Besöken är gratis.